Zakopane turystyka i przygoda w Zakopanem - imprezy, noclegi Zakopane, Tatry, szlaki tatrzańskie - Zakopane Morskie Oko.

Zakopane

Zakopane turystyka

 

» Zakopane turystyka  » Tatry  » schroniska  » Zakopane Online  » noclegi  » imprezy  » poczta

Zakopane stulecie sporu o Morskie Oko.

13 września 2002 roku mija sto lat od wydania werdyktu przez Międzynarodowy Sąd Rozjemczy w Grazu, na mocy którego Galicja zachowała tereny przygraniczne obejmujące między innymi Morskie Oko i Dolinę Rybiego Potoku.

Początki sporu sięgają schyłku XVI wieku. Wówczas w latach 1575 -1634 Olbracht Laski, a później Jerzy Horwath Pallocsay i jego następcy zgłaszają roszczenia do części starostwa nowotarskiego, obejmującego między innymi Morskie Oko.

W czasach przedrozbiorowych spór toczył się między Polską w Węgrami, a w okresie rozbiorów między Galicją a Węgrami. Największe nasilenie konfliktu nastąpiło w latach 1890 1901. W tym czasie władze węgierskie wysyłają w rejon sporu oddział żandarmerii nad Morskie Oko. Dochodzi nawet do drobnych potyczek zbrojnych.

Konflikt o Morskie Oko wzbudził duże zaniepokojenie społeczeństwa polskiego. W roku 1901 Austria i Węgry powołały Międzynardowy Sąd Rozjemczy, na czele którego stanął Szwjacarc Johan Winkler. Strona galicyjska żądała utrzymania istaniejącej granicy. Największym obrońcą praw galicji do Morskiego Oka był profesor Uniwersytetu Lwowskiego Oswald Balzer. Polski uczony oparł się na dawnych mapach i licznych świadectwach litereckich z XVII i XVIII wieku i dowiódł, że obszar starostwa nowotarskiego sięgał aż do Małej Wysokiej i Polskiego Grzebienia. 13 września 1902 roku Sąd w Grazu ogłosił wyrok Morskie Oko zostało przy Galicji.

Imieniem profesora Oswalda Balzera nazwano w Zakopanem ulicę i szkolę.

zakopane promocja